≫ 

EU donela važnu odluku o pravima putnika: Da li će biti refundacije i kada vaučer dolazi u obzir?

 ≫ 

Zakonom EU, odnosno Uredbom, o saradnji u zaštiti potrošača, stvorena je mreža državnih izvršitelja za koordinaciju po takvim pitanjima

Komentari