≫ 

Prvi automat-restoran: Jelo na dugme u bilo koje dana ili noći

 ≫ 

"Jednog dana sam se zapitao mora da postoji još nešto osim sendviča i paprikaša"

Komentari