Glovo postavlja nove standarde u domenu većih prava kurira projektom "The Couriers Pledge"

Glovo je od "Fairwork projekta" zatražio savet pri razvoju standarda za pravedniji status honorarnih radnika u okviru platforme. Kompanija namerava da primeni inicijativu na 40 odsto angažovanih radnika do kraja drugog kvartala 2022, počevši od Maroka i Gruzije, a potom i na ostale. Glovo se obavezao da će "The Couriers Pledge" ("Zavet kuririma") biti primenjen do kraja 2023. godine u svim zemljama u kojima posluje. "Fairwork projekat" pruža nezavisnu procenu kako bi se sagledao uticaj sprovođenja ove inicijative

Komentari