Panonska naftaška silicijumska dolina

Kao pravi domaćin Stulov nas vodi u šetnju, pokazuje laboratorije, "biblioteku“ sa uzorcima fluida iz bušotina, data room sa serverima, salu za obuke...

Komentari