NBS zadržala kamatnu stopu, a koliko prognozira rast BDP-a?

Povodom pooštravanja monetarnih uslova, Banka podseća da u tom pravcu postepeno deluje u protekla dva meseca

Komentari