Srbija menja uslove za detašman: Ko će moći da ode na posao u Nemačku?

Do sada, oko 2.000 radnika godišnje odlazi na rad na ovaj način

Komentari