Pomama za stambenim kreditima: Svaki 4. kupac iz našeg komšiluka daje pola plate za ratu

Veliku potražnju za nekretninama, kao i kod nas, prati stalni rast cena

Komentari