Pomama među ulagačima za ovu holandsku firmu, a verovatno nikada niste čuli za nju

Mašine su poznate pod nazivom EUV i za sada ih je, navodno, prodato 100

Komentari