Ovakve cene ne pamte od 1990. godine: Štednja građana opada

Paralelno s rastom cena - došlo je i do povećanja potrošnje stanovništva u posmatranom mesecu

Komentari