Da vam Crni petak na Internetu ne presedne, obavezno tražite ovaj papir od prodavca

Pošto se carinjenje vrši tek nakon što pošiljka pristigne u zemlju, što je najčešće trenutak kada su cene roba vraćene na veći iznos, obračun dažbina zaista može biti veći od stvarno plaćene cene ukoliko robu ne prati račun

Komentari