Oštar pad narudžbina ili "preuveličano tumačenje": Šta se dešava s evropskim fabrikama?

Domaća tražnja je, s druge strane, porasla u oktobru za 3,4 posto.

Komentari