Javni dug Srbije ispod EU limita: Ovoliko je iznosio krajem oktobra

U nominalnom iznosu, povećan je u oktobru za 22 miliona evra u poređenju sa septembrom

Komentari