≫ 

314 preduzeća trenutno ima udeo državnog vlasništva: Ubuduće sve na APR-u

 ≫ 

Agencija trenutno vodi 10 registara i evidencija

Komentari