≫ 

Adidas dao signal da je i ovaj segment tržišta nekretnina opet u zamahu

 ≫ 

Adidas, koji sada ima samo malu kancelariju u centru Los Anđelesa, u početku će zauzimati poslednje spratove dve međusobno povezane zgrade

Komentari