Za mere zapošljavanja u AP Vojvodini izdvojeno 47,5 miliona dinara

Plan se odnosi za 2022. godinu, na subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje i na subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, javne radove i stručnu praksu

Komentari