Danas kreću nove prijave za fiskalizaciju: "Ovo je poslednji rok, nema daljih pomeranja"

Za ostvarivanje subvenicija, obveznici fiskalizacije mogu da se prijave samo jednom, a naknadno menjanje prijava neće biti moguće.

Komentari