Ukrajina i Moldavija se isključile sa ruske elektromreže

"Evropa deli zajedničke vrednosti i električnu energiju s Ukrajinom i Moldavijom"

Komentari