Stambeno dobilo Žig garancije "Zaštićeni potrošač"

JP "Gradsko stambeno" Beograd nastavlja sa unapređenjem sistema menadžmenta kvaliteta za upravljanje zadovoljstvom korisnika u oblasti pružanja usluga osiguranja, uskladivši se sa principima standarda SRPS ISO 10002:2019

Komentari