Radnici Fijata: "Došlo je do pomaka u razgovorima, za sada odlažemo proteste"

Očekuju da premijerka nastavi razgovore sa Stelantisom o visini otpremnina i da početkom nedelje ona dođe u Kragujevac

Komentari