Ukidanje rodnog jaza na tržištu rada povećalo bi BDP za 4,8%

Veća zaposlenost žena nije važna samo za ostvarivanje materijalne sigurnosti, već pruža i kvalitetniji život zbog psiholoških prednosti

Komentari