Mask gasi 200 radnih mesta u Tesli, reže i troškove zakupa

Jedan zaposleni je rekao za CNBC da je veliki deo osoblja u San Mateu očekivao da će biti premešten u Palo Alto ili na drugu lokaciju

Komentari