Vojput donirao 2 miliona dinara za decu sa smetnjama u razvoju i tako obeležio 60 godina poslovanja

Prva velika donacija UNICEF-u za kampanju "Tata, mama, mi smo sa vama!"

Komentari