Mobi Banka: IT prekid će biti otklonjen do 14 časova

Usled mesečnih obračuna i obrada, Mobi banka je imala poteškoća u radu informacionog sistema

Komentari