Airbnb nikad jači, rezervacije "pljušte" uprkos svim izazovima

U periodu od aprila do juna zabeleženo je čak 104 miliona noćenja preko ove platforme

Komentari