Može li Evropa da ostvari svoj cilj? Hoće remont tržišta uglja, sprema takse za brodovlasnike

Neki stručnjaki, ipak, smatraju da je ovde reč u pukom oporezivanju, koje ne mora biti, odnosno nije povezano s dekarbonizacijom

Komentari