Češka korporacija, vlasnica Beohemije, planira novo ulaganje u Srbiju

Preduzeća u okviru „CE Industries" se pretežno bave reciklažom, energijom i železnicom

Komentari