Velika otpuštanja u Goldman Saksu: Giganta pogodila finansijska kriza

Presudila su 4 važna faktora, koja su pogodila klijente Goldman Saksa

Komentari