≫ 

EK odobrila pripajanje Petrohemije NIS-u: "Nema problema u vezi sa konkurentnošću tržišta"

 ≫ 

Namera je analizirana u okviru pojednostavljenog postupka revizije spajanja

Komentari