≫ 

Šta posle Fedovog povećanja kamata? Skuplji zajam, ekonomski pad i žrtvovanje tržišta rada

 ≫ 

Očekuje se da će druge centralne banke redom da slede ovaj potez

Komentari