Zemlje koje čine trećinu svetskog BDP-a na korak od recesije? Sumorna prognoza MMF-a i Svetske banke

Mnoge centralne banke povećale su kamatne stope ove godine u pokušaju da se bore sa strožom monetarnom politikom zbog inflacije izazvane rastućim troškovima energije i nasleđem labave monetarne i fiskalne politike iz ere pandemije

Komentari