Rezultati NIS-a u periodu januar-septembar 2022. godine

Unapređeni finansijski i operativni rezultati, ostvarena ulaganja od 12,1 milijardu dinara

Komentari