Prevlast kineskih kompanija: Objavljena najaktuelnija analiza o poslovanju 16 vodećih sektora u Srbiji

Mereno njihovim učešćem u bruto domaćem proizvodu (BDP) Srbije, kao i na osnovu uticaja koji imaju na ukupne rezultate domaće privrede

Komentari