≫ 

90 odsto znanja stekao sam kroz praksu u fabrici: Tehnička škola u Požegi postaje centar za obuku CNC majstora

 ≫ 

Na delu se pokazuju prednosti dualnog obrazovanja

Komentari