Bruto devizne rezerve NBS na kraju januara rekordnih 20,913 milijardi evra

U toku januara bruto devizne rezerve povećane su za 1,49 milijardi evra

Komentari