≫ 

NBS: "Srbija ne može da utiče da rast evrozone. Prvi put u dve godine imaćemo nižu inflaciju"

 ≫ 

Napominje se kako "Srbija ne može da utiče da ekonomski rast zone evra, na inflaciju u tim zemljama ili na svetske cene"

Komentari