Usvojena dopunjena Uredba o subvenciji za kupovinu prvog stana: Menja se jedna bitna stvar

Zahtev se može podneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe

Komentari