Holandski sud: Fejsbuk nezakonito postupao pri obradi ličnih podataka korisnika

Sud je utvrdio da od aprila 2010. do januara 2020. Fejsbuk nije imao pravni osnov za obradu posebnih ličnih podataka

Komentari