Važna izmena za frilensere: Tiče se poreza na prihode

Poreski obveznici – fizička lica koja ostvaruju prihode od lica koja prilikom isplate ne obračunavaju poreze i doprinose u Srbiji, a koja poreske obaveze prijavljuju i plaćaju kvartalno – tzv. frilenseri, prijave na Obrascu PP OPO-K podnose za prihode koje su ostvarili u drugom kvartalu, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna

Komentari