Telekomunikacioni gigant otpušta 55.000 ljudi: Neće svi izgubiti posao odmah

Profit kompanije je u fiskalnoj 2023. godini pao za 12 odsto u odnosu na prehodnu fiskalnu godinu

Komentari