I digitalna privreda pogođena pandemijom, samo 10% aktera beleži rast prihoda

Predstavljeni prvi uticaji COVID-19 na digitalnu privredu u Srbiji

Komentari