Galopirajuća digitalizacija dodatno je ubrzana: "Teška vremena znaju da iznedre najbolje u nama"

U 2020. desile su se važne promene, zbog pandemije virusa korona, i one su tu da ostanu. Nadalje će biti značajno samo to koliko su kompanije otporne na izazove

Komentari