Kobi je 17 godina bio u visokoj tehnologiji, poznaje firme i investitore: Otkriva nam ko ima planove za Srbiju

Šta motiviše današnje investitore, gde ulažu svoj kapital, i da li je Srbija zanimljiva za one koji su u fondu kakav je GVI?

Komentari