Ovo su 4 najveća gubitnika usled pada berze FTX? U "vazduhu" 1,8 milijardi dolara

Mnogi kupci sa neizvešnošću očekuje šta će biti sa njihovim novcem koji je zarobljen na pomenutoj berzi

Komentari