Državni službenici moraju da obrišu popularnu aplikaciju sa svojih uređaja, čak i privatnih

Prema rečima Mao Ning, SAD zloupotrebljavaju moć države i koriste je protiv stranih kompanija

Komentari