Srbi treći u Evropi po sindromu sagorevanja na poslu

Kad je reč o uticaju pandemije na mentalno zdravlje građana u Srbiji, petina ispitanika potvrdila je da se oseća više anksiozno nego ranije

Komentari