≫ 

Organizacioni dizajn i njegovi principi: Svaki sistem je savršeno dizajniran da dobije rezultate koje dobija

 ≫ 

Galbrajtov model zvezde je jedan od popularnih, jednostavnih modela organizacionog dizajna

Komentari