Ko su lideri u Srbiji danas?

"Jaki” i “pozicionirani” lideri su već dugi niz godina na tržištu sa svojim agencijama ili kompanijama, oni su u svim udruženjima, vode velike klijente, njih svi već znaju, oni su se etablirali, ali su takođe i deo jedne generacije i ideje koja sve manje ima uticaja u komunikacijskoj promeni koja je neminovno da se desi

Komentari

Google preporuke