≫ 

"Kada su dobra vremena, treba da se reklamirate. Kada su teška vremena, morate da se reklamirate"

 ≫ 

Ne želite da zbog uštede izgubite "share of mind" kod svojih potrošača

Komentari