Koliko vremena u toku dana radnici zaista rade? Japanci "podbacili" u bitnoj kategoriji

Globalno istraživanje je pokazalo da je količina vremena, utrošenog na strategiju ili planiranje unapred, opala na 9% prošle godine sa 13% iz 2019.

Komentari