Jedan trend bi mogao da preokrene stvari za investitore: U suprotom, nekretnine gube ovu bitku

Evropski zajmodavci će biti podstaknuti novim propisima, tako da se ponašaju "agresivnije" u vezi sa tzv. lošim kreditima

Komentari